Gebruiksvoorwaarden

HIERONDER STAAN DE VOORWAARDEN WAARONDER LEXYL TRAVEL TECHNOLOGIES, LLC U TOEGANG VERSCHAFT TOT ONZE DIENSTEN.

Welkom bij de gebruiksovereenkomst(de "Overeenkomst" of "Gebruiksovereenkomst") voor Lexyl Travel Technologies, LLC. Deze Overeenkomst beschrijft de voorwaarden en omstandigheden die van toepassing zijn op het gebruik van onze diensten beschikbaar bij de domeinen en subdomeinen van bwgroups.bestwestern.com. Indien u niet instemt met deze voorwaarden van deze Overeenkomst, dan mag u onze diensten niet te gebruiken.

U moet alle voorwaarden in deze Gebruiksovereenkomst en het Privacybeleid, lezen, er mee instemmen en accepteren met uitzondering van de voorwaarden die uitdrukkelijk hieronder worden genoemd en die waaraan wordt gerefereerd, voordat u lid kunt worden van bwgroups.bestwestern.com.

Het Bedrijf kan deze Overeenkomst op elk gewenst moment veranderen door de aangepaste voorwaarden op de website te publiceren. Uitgezonderd de hieronder beschreven situatie zullen alle voorwaarden automatisch ingaan 30 dagen na de eerste publicatie van deze op de website. Deze Overeenkomst mag uitsluitend schriftelijk worden veranderd en moet door u en bwgroups.bestwestern.com worden ondertekend. Deze Overeenkomst is van kracht op het moment dat nieuwe gebruikers zich registreren.

1. Geschiktheid voor lidmaatschap.

Onze diensten zijn uitsluitend beschikbaar voor, en mogen uitsluitend worden gebruikt door personen die onder de geldende wet een wettelijk bindend contract kunnen afsluiten. Onder het voorstaande behoud zijn onze diensten niet beschikbaar voor kinderen (personen jonger dan 21) of voor tijdelijk of definitief geroyeerde bwgroups.bestwestern.com leden. Indien u jonger bent dan 21, kunt u van deze dienst geen gebruik maken. Personen onder de 21 mogen deze diensten niet gebruiken om reserveringen te maken bij hotels in Las Vegas, Nevada, United States. Indien u niet gekwalificeerd bent, mag u onze website niet gebruiken. Bovendien mogen uw bwgroups.bestwestern.com-account (inclusief feedback) en gebruikersnummer niet aan een andere partij worden overgedragen of verkocht. Indien u als bedrijf registreert, (bijv. reisbureau, groothandel, groepscoördinator, hotel, of overige leveranciers van reizen.) bevestigt u dat u de bevoegdheid hebt om het bedrijf aan deze Overeenkomst te binden. Van bedrijven die van deze dienst gebruik maken om tarieven te krijgen zonder online contact op te nemen met een leverancier, worden de accounts geschorst or beëindigd. Indien u namens een hotel reageert, moet u een fulltime-medewerker of eigenaar van het hotel zijn dat bevoegde toegang heeft tot het reserveringssysteem van het hotel.

2. Vergoedingen en diensten.

Deelnemen aan en vermelden van groepen bij bwgroups.bestwestern.com is gratis voor personen, reisbureaus, groepscoördinatoren en groothandelaren. Hotels kunnen kiezen om tegen betaling deel te nemen aan ons programma voor voorkeursleden. De leverancier van hotel en/of reisdienstverlening is verantwoordelijk voor het betalen van 10% provisie aan bwgroups.bestwestern.com voor gerealiseerde zaken die verwezen zijn via de gratis basisofferte. Het hotel is verantwoordelijk voor het bijhouden van reserveringen van alle groepen. Indien een hotel de gerealiseerde kamers niet bijhoudt vanwege onvolledige registratie, verloren of gestolen verslagen, of technische storingen, dan moet het hotel 10% provisie betalen over alle aangevraagde kamers die in de onlineaanvraag van de klant zijn te vinden. Het hotel moet onze provisie betalen voor zaken die zijn gedaan via ons platform, ongeacht of de reservering via en derde is geboekt of niet.

bwgroups.bestwestern.com zal aan alle reisbureaus 10% provisie voor inkomsten van een hotelkamer betalen voor groepsreserveringen die zijn verwerkt via bwgroups.bestwestern.com; deze provisie zal uitsluitend worden betaald aan de reisbureau's na ontvangst van de betaling van onze provisie door onze hotelpartners. Hotelpartners die offertes uitschrijven voor groepsreserveringen die van reisbureau's komen, moeten een provisie van 12% betalen aan bwgroups.bestwestern.com voor de daadwerkelijke overnachtingen die voortkomen uit de eerste offerte. Betaling van de provisie aan reisbureau's geschiedt op de eerste dag van de maand na ontvangst van betaling van de provisie van het hotel. Reisbureau's helpen bwgroups.bestwestern.com bij het innen van de provisie. Maar zullen echter nooit rechtstreeks betalingen aannemen van provisie van het hotel zonder goedkeuring vooraf van bwgroups.bestwestern.com. De provisie kan per reservering verschillen en het staat bwgroups.bestwestern.com vrij om de tarieven die aan reisbureau's worden betaald aan te passen op grond van de ontvangen betaling van hotelsIndien het hotel geen provisie betaalt, kan bwgroups.bestwestern.com niet aansprakelijk worden gehouden voor onbetaalde provisies. Boekingen van reisbureaus komen niet in aanmerking voor andere kortingen of terugbetalingsaanbiedingen via het bwgroups.bestwestern.comsysteem.Provisies moeten binnen 21 dagen na vertrek van de doorverwezen groep worden betaald. Indien de betaling niet op de termijndatum is ontvangen, dan heeft bwgroups.bestwestern.com het recht om een bedrag voor te late betaling in rekening te brengen over het openstaande bedrag. Op provisies die niet binnen 60 dagen na de vertrekdatum zijn betaald, zal rente worden berekend volgens het wettelijk maximale tarief.

In het geval waarin een bij Lexyl Travel Technologies LLC aangesloten bedrijf verantwoordelijk is voor het boeken van het verlengde verblijf of de groep kan de provisie worden verlaagd om het aangesloten bedrijf te compenseren Deze transactie kosten voor derden bevat de aanschaf van alle hoteltarieven en informatie, en onderhoud van de database en website naast het verzamelen van de provisie door bwgroups.bestwestern.com. Het hotel hoeft alleen de bovenstaande provisie te betalen op de daadwerkelijke inkomsten van het verblijf.

3. bwgroups.bestwestern.com is een onmoetingsplaats.

bwgroups.bestwestern.com is geen veiler. De website functioneert als een ontmoetingsplaats waar Hotel en of reisdienstverleners kamers en/of diensten voor een aangekondigde prijs kunnen verkopen. Het Bedrijf is niet betrokken bij de uiteindelijke transactie tussen kopers en verkopers. Dientengevolge heeft het Bedrijf geen controle over de kwaliteit, veiligheid of wettigheid van de geadverteerde artikelen, de waarheid of nauwkeurigheid van de noteringen, het vermogen van verkopers om artikelen te verkopen of het vermogen van kopers om de artikelen te betalen. Het Bedrijf kan geen verzekering geven of kopers of verkopers daadwerkelijk een transactie zullen afronden.

Bevestiging van de identiteit. Het bedrijf gebruikt vele technieken om de nauwkeurigheid te bevestigen van de informatie die onze gebruikers verschaffen wanneer ze zich op onze website inschrijven. Aangezien de bevestiging van gebruikers op het Internet moeilijk is, kan en zal bwgroups.bestwestern.com niet de opgegeven identiteit van elke gebruiker bevestigen. We raden u aan om rechtstreeks met het hotel of het reisbureau te communiceren met de middelen die op deze site beschikbaar zijn.

Ontheffing. Omdat het Bedrijf een ontmoetingsplaats is, ontheft ubwgroups.bestwestern.com(en onze functionarissen, directeuren, vertegenwoordigers, filialen, joint ventures en medewerkers) in het geval van een geschil met één of meerdere gebruikers, van claims, eisen en schade (feitelijke en voortvloeiende) van enige aard, wetend en onwetend, verdacht en onverdacht, geopenbaard en niet geopenbaard, voortkomend uit of enigerlei verbonden met dergelijke geschillen. Indien u een inwoner van Californië bent, dan doet u afstand van Californisch Burgerlijk Wetboek §1542, waarin staat: "Een algemene ontheffing heeft geen betrekking op claims die de crediteur niet kent of denkt dat ze in zijn voordeel bestaan op het moment van invoering van de ontheffing, welke indien bij hem bekend deze schikking met de schuldenaar wezenlijk zou hebben beïnvloed."

Informatiecontrole. Het Bedrijf controleert de informatie die door de gebruikers wordt gegeven niet via ons systeem. Het kan zijn dat u de informatie van andere gebruikers beledigend, schadelijk, onnauwkeurig of misleidend vinden. Wees voorzichtig, gebruik gezond verstand en drijf veilig handel bij het gebruik van de website. Let op dat er tevens risico's zijn bij het handelen met minderjarigen of personen die onder valse voorwendsels handelen. Er kunnen bovendien risico's bestaan bij internationale handel en handel met buitenlanders. Door deze website te gebruiken, gaat u akkoord met het accepteren van dergelijke risico’s' en bwgroups.bestwestern.com is niet verantwoordelijk voor de handelingen of het verzuim van gebruikers op de website.

4. Offerteren.

Als Hotel of Leverancier van reisdiensten, moet u de transactie met de groepscoördinator, reisbureau, groothandelaren en/of reserveerder die ze vertegenwoordigen:

Door een offerte voor een groepsreservering te sturen gaat u akkoord met de verkoopvoorwaarden die in de beschrijving van de groep staan zolang die verkoopvoorwaarden niet strijdig zijn met deze Overeenkomst of onwettig zijn. Offertes kunnen niet worden ingetrokken met uitzondering van uitzonderlijke omstandigheden, zoals: wanneer de Groepscoördinator, Reisbureau, Groothandelaar en/of reserveerder de beschrijving van de groep wezenlijk verandert nadat u een offerte hebt gestuurd; er een duidelijke typefout is gemaakt; u de identiteit van het Hotel, Groepscoördinator, Reisbureau, Groothandelaar en/of reserveerder niet kunt authentiseren. Het hotel is verantwoordelijk voor het bijhouden van reserveringen van alle groepen. Indien een hotel de gerealiseerde kamers niet bijhoudt vanwege onvolledige registratie, verloren of gestolen verslagen, of technische storingen, dan moet het hotel 10% provisie betalen over alle aangevraagde kamers die in de onlineaanvraag van de klant is te vinden.

Marktondermijnende verkooptechnieken zijn streng verboden. Onder marktondermijnende verkooptechnieken verstaan we o.a., special aanbiedingen, kortingen of aanwijzingen voor klanten in een poging om hen aan te moedigen om het systeem te omzeilen.

bwgroups.bestwestern.com moet altijd de laagste groepstarieven van hotels krijgen. bwgroups.bestwestern.com zal namens hun groepscoördinatoren regelmatig controles van groepstarieven van hotels uitvoeren. Wanneer een afgesproken groepstarief om de een of andere reden niet meer kan concurreren, moet het hotel het afgesproken groepstarief door het hotel worden aangepast om vergelijkbaar te zijn met de overige kortingstarieven voor groepen en individuen voor de met de groep afgesproken data bij het door de groep gekozen hotel.

Wanneer de eigenaar van een hotel verandert, moet er bewijs worden overlegd van het faillissement van de vorige eigenaar om de achterstallige provisies voor de nieuwe eigenaar kwijt te schelden.

5. Lijst.

Beschrijving op de lijst. Wanneer u een groepsreservering voor offertes plaatst, moet u bevoegd zijn om de reserveerder die op de lijst van de website staat, te kunnen vertegenwoordigen. Een IATA-kaart is voldoende identificatie om aan te tonen dat u een bevoegde genoteerde vertegenwoordiger bent of een ondertekende overeenkomst van de reserveerder. U moet uw groep en alle verkoopvoorwaarden beschrijven op de groepsreserveringspagina van de website. Uw notering kan uitsluitend tekst bevatten en overige zaken die betrekking hebben op de behoeften van de groep.

Fraude. Zonder andere oplossingen terzijde te leggen, kan bwgroups.bestwestern.com uw account opschorten of beëindigen wanneer het Bedrijf denkt dat u (bij veroordeling, schikking, verzekering of borgonderzoek of op andere wijze) betrokken bent bij frauderende activiteiten die verband houden met de website.

Manipulatie. Reisbureaus, groepscoördinatoren, personen, groothandelaren, reisdienstverleners of hotels Mogen geen prijzen van artikelen manipuleren en u mag niet hinderen bij de notering of transacties van andere gebruikers.

6. Uw informatie.

Definitie. "Uw Informatie" wordt gedefinieerd als alle gegevens die u aan ons of andere gebruikers verstrekt bij de registratie, offertering of notering, in alle plaatsen voor openbare berichten of via elke vorm van e-mail. U bent zelf verantwoordelijk voor uw gegevens en wij functioneren als een passief doorgeefluik voor uw online verspreiding en publicatie van uw Informatie.

Beperkte activiteiten. Uw Informatie (of alle genoteerde groepen) en uw activiteiten op de website mogen niet: (a) onjuist, onnauwkeurig of misleidend zijn; (b) frauderend zijn (b) inbreuk maken op auteursrecht, patenten, handelsmerken, handelsgeheimen of overige eigendomsrechten of publiciteits- of privacy rechten van derden; (c) een wet, statuut, verordening of voorschrift overtreden, (inclusief, maar niet beperkt tot die, die exportcontrole, consumentenbescherming, oneerlijke concurrentie, antidiscriminatie of onjuist adverteren regelen); (d) lasterlijk, handelslasterlijk, onwettig bedreigend of onwettig intimiderend zijn; (e) onzedelijk zijn (f) virussen, Trojaanse paarden, wormen, tijdbommen, cancelbots paaseieren of andere computerprogrammaroutines bevatten die schadelijk kunnen zijn, nadelig kunnen hinderen met, clandestien kunnen onderscheppen of een systeem, gegevens of persoonsgegevens kunnen stelen; (g) wettelijke verantwoordelijkheid voor ons kunnen veroorzaken of veroorzaken dat we onze diensten (gedeeltelijk of volledig) van onze ISP's of andere leveranciers verliezen; en (h) direct of indirect verwijzen naar of bevatten van beschrijvingen van goederen of diensten die: (i) onder deze overeenkomst verboden zijn; op hetzelfde moment op een andere website dan die van bwgroups.bestwestern.com te koop staan of u geen recht hebt om tarieven aan te bieden. Vergunning. Uitsluitend om bwgroups.bestwestern.com in staat te stellen om de informatie die u verstrekt te gebruiken, zodat we geen eventuele rechten die u hierop hebt, overtreden, geeft u ons niet-exclusieve, mondiale, permanente, niet herroepbare, kosteloze, sub-licentie(door meerdere lagen)) rechten op het auteursrecht, publiciteits- en databaserechten (maar geen andere rechten) die u hebt over uw Informatie, bij alle media die ons nu wel of niet bekend zijn, met betrekking tot uw Informatie. bwgroups.bestwestern.com zal Uw Informatie uitsluiten gebruiken in verband met ons Privacybeleid.

7. Toegang en interventie.

De website bevat robot exclusion headers. De meeste informatieve op de website wordt in real time geactualiseerd en is eigendom van bwgroups.bestwestern.com of met toestemming van onze gebruikers en derden. U stemt ermee in dat u geen robot, spider, scraper of andere geautomatiseerde middelen zult gebruiken op onze website waarvoor dan ook zonder onze uitdrukkelijke, schriftelijke toestemming. Bovendien gaat u ermee akkoord dat u niet: (i) iets zult doen dat naar onze mening een onredelijke of onevenredige druk zal leggen of kunnen leggen op onze infrastructuur; (ii) kopieert, reproduceert, verandert, afgeleid werk creëert, verspreidt of openbaar tentoonstelt enige inhoud (behalve Uw Informatie) van de website zonder vooraf de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van bwgroups.bestwestern.com en de betreffende derde, indien van toepassing; (iii) de juiste werking van de website belemmeren of proberen te belemmeren of activiteiten op de website; of (iv) onze robot exclusion headers omzeilen of andere maatregelen die we gebruiken om toegang tot de website te voorkomen of beperken.

8. Inbreuk.

Zonder andere mogelijke oplossingen uit te sluiten, kan het Bedrijf uw activiteit beperken, onmiddellijk uw offertes of artikelen verwijderen, onze gemeenschap over uw activiteiten waarschuwen, een waarschuwing uitgeven, uw lidmaatschap tijdelijk opschorten, definitief opschorten of beëindigen en verdere dienstverlening aan u weigeren indien u: (a) deze overeenkomst of de hierin bevatte en verwezen documenten breekt; (b) het Bedrijf geen van de door u verstrekte informatie kan controleren of bevestigen; of (c) het Bedrijf denkt dat uw activiteiten financiële tot verliezen of juridische aansprakelijkheid voor u, onze gebruikers of ons kunnen leiden.

9. Privacy.

Het Bedrijf verkoopt of verhuurt uw persoonlijke gegevens niet aan derden voor hun marketingdoelen zonder uw uitdrukkelijke toestemming en het Bedrijf zal uw gegevens uitsluitend gebruiken zoals beschreven in het Privacybeleid. Het bedrijf beschouwt de bescherming van de privacy van gebruikers als een uiterst belangrijke gemeenschapsprincipe. Het Bedrijf begrijpt heel goed dat u en uw informatie onze belangrijkste middelen zijn. Het Bedrijf bewaart en verwerkt uw informatie op computers die in Amerika staan en die zijn beschermd door fysieke en technologische beveiligingen. Het Bedrijf maakt gebruik van derden om onze privacyprincipes te bevestigen en certificeren. Ons huidige privacybeleid is beschikbaar op onze privacyverklaringspagina. Indien u bezwaar maakt tegen de overdracht of het gebruik van uw Informatie op deze manier, maak dan geen gebruik van onze diensten.

10. Vertrouwelijke gegevens.

(a) Vertrouwelijke gegevens. Klantengegevens zijn streng vertrouwelijk en zijn alleen bedoeld voor gebruik bij het verkrijgen van zaken van de Lexyl-groep bij u hotel. Indien uw hotel om de en of andere reden geen contract kan afsluiten met een groep, mag het hotel de vertrouwelijke contactgegevens van de groepen niet verspreiden of onze klanten doorverwijzen naar andere hotels of organisaties. Alle pogingen om deze vertrouwelijke informatie voor andere doeleinden te gebruiken, zijn wettelijk streng verboden. Indien het hotel de klant wil doorverwijzen naar een zusterhotel, moet dit hotel een geregistreerd gebruiker van het Lexyl-systeem zijn en een offerte plaatsen op de online groepslijst van de klant.

(b) Beheer van vertrouwelijke gegevens. Alle partijen gaan akkoord met: (i) alle Vertrouwelijke Informatie blijft exclusief eigendom van de eigenaar; (ii) zal de vertrouwelijkheid en geheimhouding van de Vertrouwelijke Informatie van de andere partij handhaven en zal er voor zorgen dat haar medewerkers en vertegenwoordigers en onderaannemers deze tevens handhaven.; (iii)het zal alles redelijk doen om er voor te zorgen dat haar medewerkers en vertegenwoordigers de Vertrouwelijk Informatie van de andere partij niet kopiëren, publiceren, manipuleren, openbaren aan anderen; en (iv)het zal alle kopieën van Vertrouwelijke Informatie van de andere partijen teruggeven of vernietigen op verzoek van de andere partij en de eigenaar vrijstellen van en tegen alle schade en onkosten (inclusief de kosten van rechtsbijstand) die voortvloeien uit inbreuk van deze voorwaarde.

(c) Uitzondering van Vertrouwelijke Informatie. Ondanks het voorafgaande, zal Vertrouwelijke Informatie geen gegevens bevatten die: (i) voor iedereen beschikbaar is zonder toedoen of weglating door de ontvangende partij; (ii) is bekendgemaakt aan derden door de eigenaar zonder beperking van de derde; (iii) in het bezit is van de derde zonder feitelijke of veronderstelde kennis van een verplichting van vertrouwelijkheid hiervoor en of voorafgaand aan de bekendmaking onder deze Overeenkomst; (iv) is bekendgemaakt aan de ontvangende partij door een derde die geen verplichting voor vertrouwelijkheid hiervoor heeft; (v) onafhankelijk zijn ontwikkeld zonder toegang of verwijzing naar de Vertrouwelijke Informatie van de bekendmakende partij; of (vi) is vrijgegeven van de vertrouwelijkheidsovereenkomst via schriftelijke toestemming van de bekendmakende partij.

11. Geen garantie.

HET BEDRIJF, ONZE DOCHTERONDERNEMINGEN, FUNCTIONARISSEN, MEDEWERKERS EN ONZE LEVERANCIERS LEVEREN ONZE WEBSITE EN DIENSTEN “ONGEWIJZIGD” EN ZONDER ENIGE GARANTIE OF VOORWAARDE, UITDRUKKELIJK, IMPLICIET OR STATUTAIR. BWGROUPS.BESTWESTERN.COM, ONZE DOCHTERONDERNEMINGEN, FUNCTIONARISSEN, DIRECTOEUREN, MEDEWERKERS EN ONZE LEVERANCIERS DOEN UITDRUKKELIJK AFSTAND VAN ENIGE GEIMPLICEERDE GARANTIES VAN EIGENDOM, VERKOOPBAARHEID, GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL EN NIET-INBREUK. Sommige staten staan geen afstand van impliciete garantie toe, dus de voorafgaande afwijzing is wellicht niet voor u van toepassing. Deze garantie geeft u specifieke wettelijke rechten en u hebt misschien ook andere rechten die per staat kunnen verschillen.

12. Beperkte aansprakelijkheid.

IN GEEN ENKELE GEVAL ZAL HET BEDRIJF, ONZE DOCHTERONDERNEMINGEN, FUNCTIONARISSEN, DIRECTEUREN, MEDEWERKERS OF ONZE LEVERANCIERS AANSPRAKELIJK ZIJN VOOR GEMISTE WINSTEN OF ENIGE SPECIALE, TOEVALLIGE OF GEVOLGMATIGE SCHADE DIE VOORTKOMT UIT OF IN VERBAND STAAT MET ONZE WEBSITE, ONZE DIENSTEN OF DEZE OVEREENKOMST (IN WELKE MATE OOK VEROORZAAKT, INCLUSIEF NALATIGHEID).

13. Vergoeding.

U gaat akkoord om ons te vergoeding en ons en onze hoofdbedrijf, dochterondernemingen, functionarissen, directeuren, vertegenwoordiger en medewerkers vrij te stellen van enige claim of eis, inclusief redelijke koste voor rechtsbijstand, die door een derde wordt ingediend, vanwege inbreuk van deze Overeenkomst of de documenten daarin onder verwijzingen of uw overtreding van en wet of de rechten van derde.

14. Wettelijke naleving.

U zult alle geldende nationale en internationale wetten, statuten, verordeningen en voorschriften naleven die betrekking hebben op uw gebruik van onze diensten en uw offertes op, of notering van groepen.

15. Algemeen.

Deze Overeenkomst zal in alle opzichten worden bepaald door de wetten van Californië voor zover deze wetten van toepassing zijn op overeenkomsten die volledig zijn afgesloten en uitgevoerd in Californië tussen ingezetene van Californië. Het Bedrijf geeft geen garantie van doorlopende, ononderbroken of beveiligde toegang tot onze diensten en werking van de Website kan worden gestoord door vele factoren waarover wij geen controle hebben. Indien een voorwaarde van deze Overeenkomst ongeldig of onuitvoerbaar wordt bevonden, zal deze voorwaarde worden verwijderd en de overige voorwaarden worden uitgevoerd.

By using this service, you agree that the Company may provide you with any communication associated with this service, including your Global Privileges bundle, via mobile phone, messages, and in electronic format. You agree that any notices, agreements, disclosures, or other communication that the Company sends will satisfy any legal communication requirements.

Toepasselijk recht.

Deze overeenkomst en de daarin opgenomen transacties zijn onderhevig aan en worden uitgelegd, geïnterpreteerd, opgelegd en uitgevoerd volgens de wetten die gelden in de staat Florida, onverminderd eventuele conflicten tussen legale principes.

Forum voor juridische acties.

Behalve voor zover uitdrukkelijk is beschreven in dit deel, zullen alle juridische acties of procedures die uit deze overeenkomst voortkomen of ermee te maken hebben of met de transacties hierin voorzien (gerechtelijke actie) uitsluitend worden behandeld in Palm Beach County, Florida en alle partijen stemmen toe in de exclusieve jurisdictie van deze rechtbanken (en de betreffende bevoegde rechtbanken) in alle gerechtelijke acties en doet afstand van alle forum non conveniens die hiermee in verband staan en de locaties die daarin bepaald zijn. Proces van een dergelijke gerechtelijke actie kan aan alle partijen wereldwijd worden aangespannen, binnen of buiten de staat Florida. Kiezen voor forum legt geen beperking op voor de tenuitvoerlegging van de veroordeling die uit dat forum of enig ander toepasselijk forum voortkomen. Alle partijen die deze overeenkomst verbreken, zullen verantwoordelijk zijn voor de kosten van de advocaat van HotelPlanner.com.

VERANTWOORDELIJKHEID EN BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID

VERANTWOORDELIJKHEID EN BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID: bwgroups.bestwestern.com zorgt voor de op deze website beschreven diensten, inclusief en zonder beperkingen logies die wordt verzorgd door Hoteliers, die onafhankelijke aannemers zijn en niet de vertegenwoordigers, medewerkers, partners of joint ventures van het Bedrijf. Lexyl Travel Technologies, LLC verzorgen een onderhandelingsplaats voor dergelijke groepsreisdiensten uitsluitend voor het gemak van bedrijven die dergelijke diensten leveren. Dergelijke contractuele onderhandelingsdiensten zijn onderhevig aan alle voorwaarden van de respectievelijke leveranciers (sommige hiervan kunnen de aansprakelijkheid van de leverancier beperken of uitsluiten). Lexyl Travel Technologies, LLC zal niet verantwoordelijk zijn voor enige verliezen of schade aan eigendom of overlijden van een persoon, die het resultaat zijn van een handeling of weglaten van een leverancier die een product of dienst aanbiedt of een persoon of instelling, of veroorzaakt door een staking, oorlog, het weer, overmacht, quarantaine, ziekte, overheidsbeperkingen of voorschriften of en andere oorzaak buiten de controle van bwgroups.bestwestern.com. De reiziger doet uitdrukkelijk afstand van alle rechten die hij of zij kan hebben tegen bwgroups.bestwestern.com in verband met het voorafgaande. Onder geen beding kan bwgroups.bestwestern.com worden beschouwd als vervoerders voor het veilig vervoeren van de reiziger of zijn of haar bagage en bezittingen. Het wordt begrepen en overeengekomen dat bwgroups.bestwestern.com altijd zal handelen als een onafhankelijke aannemer en niet als een medewerker, partner, vertegenwoordiger, joint venture of directeur van een reisbureau, groepscoördinator of hotel.

Zowel bwgroups.bestwestern.com of samenwerkende organisaties zullen niet verantwoordelijk zijn voor eventuele annuleringen of voor de handelingen van andere dienstverleners, verandering of vervanging van hotels, of enige andere personen die diensten verlenen en faciliteiten verschaffen aan reizigers. Tevens accepteren ze geen aansprakelijkheid voor eventuele verliezen van bagage of eigendom of voor letsel, ziekte of overlijden of voor schade of claims die het gevolg zijn van een handeling, fout of weglating of nalatigheid van een persoon, geen directe medewerker van bwgroups.bestwestern.com. De vervoerders, hotels en overige leveranciers die diensten verlenen zijn onafhankelijke aannemers en geen vertegenwoordigers, medewerkers of bedienden van Lexyl Travel Technologies, LLC. Lexyl Travel Technologies, LLC is niet verantwoordelijk voor crimineel gedrag van derde. In geen enkel geval zal Lexyl Travel Technologies, LLC aansprakelijk zijn jegens een persoon of instelling.

Lexyl Travel Technologies, LLC geeft geen garanties of enige soort vertegenwoordiging of gesuggereerd, voortkomende uit de wet of iets anders, inclusief en zonder uitzondering enige geïmpliceerde garantie van verkoopbaarheid of geschiktheid voor een specifiek doel of een geïmpliceerde garantie die het gevolg is van prestatie, handelen of gebruik.

De geschatte korting in de opmerkingen van uw offerte is gebaseerd op het volledige/totale aantal kamers dat is aangevraagd in de specifieke offerte van het hotel. De korting zal alleen worden gegeven voor werkelijke/gebruikte en gedocumenteerde kamers. Kortingen kunnen fluctueren op grond van werkelijk geboekte hotelkamers of documentatie in de vorm van facturen of bevestigde groepslijsten. Reisbureaus komen niet in aanmerking voor kortingen.

Er zal alles mogelijke worden gedaan om de website zo nauwkeurig mogelijk te maken op het moment van publicatie; bwgroups.bestwestern.com kan echter niet verantwoordelijk worden gehouden voor schrijffouten, veranderingen van producten en veranderingen van de inhoud op de websites.

FYSIEKE HANDICAPS: Hotels hebben wellicht niet de gepaste speciale diensten en materiaal die nodig zijn voor alle personen met handicaps of speciale behoeften. Degenen die gegarandeerde voorzieningen moeten hebben voor personen met handicaps of speciale behoeften worden geadviseerd om dit rechtstreeks met het hotel te regelen.

De website en deze voorwaarden, vertegenwoordigen de volledige overeenkomst tussen reisbureau, groepscoördinatoren, groothandelaren, de reserveerders, de hotels, andere reisdienstverleners en Lexyl Travel Technologies, LLC.

Alle groepscontracten moeten rechtstreeks met bwgroups.bestwestern.com of de klant worden geregeld. Indien de contracten rechtstreeks met de klant wordt gedaan, moet bwgroups.bestwestern.com een kopie krijgen van alle contractgerelateerde communicaties.

Voor automatische offertes, groepen of 5 kamers per overnachting of meer zijn afhankelijk van beschikbaarheid en kunnen een speciaal annuleringsbeleid hebben. Tarieven en beschikbaarheid kunnen veranderen zonder waarschuwing vooraf.

Partijen die het bwgroups.bestwestern.comsysteem op een frauderende manier gebruiken, zullen een boete van US$10.000 krijgen. Deze fraude bevat en is niet gelimiteerd tot onjuist reserveringsverzoek, lokaasprijstechnieken of enige soort van onbetrouwbare gebruikersgegevens. Overtreders zullen gerechtelijk worden vervolgd.

Terugbetalingen op creditcard

U, de gebruiker, kunt betalingen bij creditcard-bedrijven aanvechten (terugbetalingen). Indien u vragen hebt over een betaling op uw creditcardoverzicht, raden we u aan om Lexyl te bellen, voordat u een betaling bij uw creditcard-bedrijf aanvecht om vragen of bezorgdheden over de betaling te bespreken. Lexyl zal samen met u de kwestie oplossen. Lexyl behoudt het recht om terugbetalingen te betwisten waarvan het denk dat deze onjuist zijn, zoals in detail hieronder beschreven. Lexyl behoudt ook het recht om reserveringen te annuleren wanneer een terugbetaling voor die reservering heeft plaatsgevonden.

Door onze dienst te gebruiken voor het maken van een reservering bij een leverancier, accepteert u en gaat u akkoord met het geldende annuleringsbeleid van die leverancier. Voor alle gevallen is het annuleringsbeleid van elke reservering beschikbaar op onze website. Let op dat bepaalde tarieven of speciale aanbiedingen iet in aanmerking komen voor annulering of verandering. Lexyl beschouwt de volgende terugbetalingen als ongepast en behoudt het recht om alle dergelijke claims voor terugbetaling te onderzoeken en weerleggen en om de kosten van deze claims voor terugbetaling op u, de gebruiker, te verhalen:

  • Terugbetaling als gevolg van niet-opzegbare reserveringen waarvoor Lexyl of de leverancier geen terugbetaling kan geven, ongeacht of de reservering wel of niet is gebruikt;
  • Terugbetaling als gevolg van betalingen die door familie, vrienden, partners of andere derden zijn goedgekeurd en die toegang hebben tot uw, de gebruiker, creditcard;
  • Terugbetalingen als gevolg van een leverancier die het product of de dienst niet op tijd kan leveren op een manier die past bij de productbeschrijving van de leverancier;
  • Terugbetalingen als gevolg van force majeure of overige omstandigheden die buiten de macht liggen van HotelPlanner.com of haar dochterondernemingen.